ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลาใดมากที่สุด
8.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 20.00 น.
20.00 – 24.00 น.
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/04/2016
ปรับปรุง 21/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 300115
Page Views 521795
ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

นางมลินี นวนอนันต์
รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ ร.ต. ธงชัย ชูทรัพย์
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา,หอพักชาย,งานปกครอง,งานนักศึกษาวิชาทหาร

นางสาวปาริณี ทิมพิทักษ์
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายวรพงศ์ สังข์น้อย
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา,งานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

นางมลินี นวนอนันต์
งานโครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน,งานโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้น

นายศิริชัย ผ่องศิริ
งานประกอบอาหารโครงการปฎิรูปการศึกษาเกษตร,โครงการหารายได้ระหว่างเรียน,งานครูที่ปรึกษา

นายจิรวัฒน์ มลิวัลย์
งาครูที่ปรึกษา อกท

นายธนภัทร ทองดอนพุ่ม
งานลูกเสือ

นางสาววนิดา ศรีอินทร์
งานโครงการโรงเรียน ตชด/ปชด

นางเฉียว บัวอุไร
งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง,ศูนย์การเรีนรู้เกษตรอินทรีย์ชีววิถีกาญจนบุรี

นายกฤษณพงศ์ ชมภู่
งานดนตรีและนันทนาการ