ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/04/2016
ปรับปรุง 14/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 206684
Page Views 362501
ลิ้งค์น่าสนใจ
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ ทวิภาคี  ขยายโอกาสทางการศึกษา  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต  การวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือ

5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการจัดการศึกษา