ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลาใดมากที่สุด
8.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 20.00 น.
20.00 – 24.00 น.
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/04/2016
ปรับปรุง 21/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 300123
Page Views 521803
วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์   

 เป็นองค์กรจัดการศึกษาอาชีวเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตฐานสากล

พันธกิจ

(1) จัดการศึกษาอาชีวเกษตร ระดับ ปวช. และปวส ให้มีสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ

(2) ให้บริการด้านฝึกอบรมวิชาชีพ จัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

(3) วิจัย  สร้างวัตกรรมเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

(4)สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีวศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(5) บริหารจัดการปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ