ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลาใดมากที่สุด
8.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 20.00 น.
20.00 – 24.00 น.
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/04/2016
ปรับปรุง 21/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 300091
Page Views 521771
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯการสร้างศักยภาพของผู้นำ ณ หน่วยทุ่งสิงห์
( จำนวน 17 รูป / ดู 134 ครั้ง )
กิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ณ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
( จำนวน 15 รูป / ดู 137 ครั้ง )
กิจกรรม เยาวชน ต้นธารธรรม ณ.สวนสมเด็จฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
( จำนวน 21 รูป / ดู 150 ครั้ง )
ประชุมครูของวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ
( จำนวน 4 รูป / ดู 141 ครั้ง )
การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนภายใต้ชื่อ โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ
( จำนวน 9 รูป / ดู 120 ครั้ง )
พิธีบรวงสรวงพระพิรุณ..วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี นำโดยท่านผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากร
( จำนวน 30 รูป / ดู 381 ครั้ง )
ศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนพระดาบส
( จำนวน 16 รูป / ดู 572 ครั้ง )
นิทรรศการ"ฅนเอาถ่าน"#อกท.ภาคกลาง#39
( จำนวน 10 รูป / ดู 404 ครั้ง )
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านเกษตรกรรมภายใต้โครงการพระราชดำริ ณ จังหวัดเชียงใหม่
( จำนวน 19 รูป / ดู 564 ครั้ง )
อกท.ภาคกลาง ครั้งที่ 39 ณ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
( จำนวน 16 รูป / ดู 755 ครั้ง )
โครงการต้นแบบท่องเที่ยวเพื่อเกษตรยั่งยืน Amazing Green : A'MAZE 2017
( จำนวน 23 รูป / ดู 583 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการแก่นักเรียนนักศึกษาวันที่26-27 มิ.ย.2560
( จำนวน 12 รูป / ดู 1747 ครั้ง )