ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/04/2016
ปรับปรุง 14/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 206708
Page Views 362525
ลิ้งค์น่าสนใจ
ฝ่ายวิชาการ

นายวิทยา ชมโฉม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกฤษณพงศ์ ชมภู่
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และงานสื่อการเรียนการสอน

นางนวลอนงค์ ปิยะพันธ์ุ
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

นายศุภฤกษ์ เสริมสุข
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายชลิต บัวอุไร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายศิริชัย ผ่องศิริ
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นายเกรียงศักดิ์ เฮงสกุล
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางเฉียว บัวอุไร
หัวหน้าแผนกวิชาประมง


งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางขนิษฐา พลอยประดับ
งานทะเบียน

นางสาวณัฐรดา ฤทธิ์เกษร
งานวัดผลและประเมินผล

นางแพรวพรรรณ คงนิล
งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายศุภฤกษ์ เสริมสุข
งานอาชีวศึกษาและทวิภาคี