ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลาใดมากที่สุด
8.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 20.00 น.
20.00 – 24.00 น.
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/04/2016
ปรับปรุง 06/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 230405
Page Views 407399
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสาร
สูจิบัตร อกท.ชาติครั้งที่ 39 ณ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม Word Document ขนาดไฟล์ 400.08 KB 2
รายชื่อครู2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1001.87 KB 3
รายชื่อลูกจ้างประจำ2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 512.96 KB 2
รายนักศึกษาปวช 1/1 เกษตรศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.37 KB 1
รายนักศึกษาปวช 1/2 เกษตรศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 317.58 KB 1
รายนักศึกษาปวช 1/3 เกษตรศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.03 KB 1
รายนักศึกษาปวช 2/1 เกษตรศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.4 KB 1
รายนักศึกษาปวช 2/2 เกษตรศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 346.22 KB 1
รายนักศึกษาปวช 2/3 เกษตรศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.19 KB 1
รายนักศึกษาปวช 3/1 เกษตรศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 328.29 KB 2
รายนักศึกษาปวช 3/2 เกษตรศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.59 KB 2
รายนักศึกษาปวช 3/4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.68 KB 1
รายนักศึกษาปวส 1/1 พืชศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.17 KB 2
รายนักศึกษาปวส 1/2 สัตวศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.82 KB 1
รายนักศึกษาปวส 1/3 อุตสาหกรรมเกษตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.12 KB 1
รายนักศึกษาปวส 2/1 พืชศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 356.14 KB 1
รายนักศึกษาปวส 2/2 สัตวศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.58 KB 1
รายนักศึกษาปวส 2/3 พืชศาสตร์ (ทวิภาคี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.19 KB 1
รายนักศึกษาปวส 1/4การเพาะเลี้ยงสัตวน้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.79 KB 1
รายนักศึกษาปวช 3/3 เกษตรศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.9 KB 2