ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/04/2016
ปรับปรุง 14/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 206705
Page Views 362522
ลิ้งค์น่าสนใจ
ครูฝึกสอน

นายสุนทร เอี่ยมแสง
ครูฝึกสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์

นาย พงศกร บุญทวีสูงส่ง
ครูฝึกสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์

นายสกรรจ์ ลิมปิทีป
ครูฝึกสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์

นายจตุรภัทร บัวสถิตย์
ครูฝึกสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์

นางสาวเมริสา แสนกรุง
ครูฝึกสอนแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นางสาวอมรรัตน์ กล่ำวิเศษ
ครูฝึกสอนแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นางสาวลลิตา ศรีประสิทธิ์
ครูฝึกสอนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาว ระพีพรรณ ชิงชัย
ครูฝึกสอนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวธนัชพร อินสว่าง
ครูฝึกสอนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร